World Ball&Dek Hockey Federation

SEL Slovak Elite Leauge

PROPOZÍCIE

 

SLOVENSKÁ ELITE LIGA

 

(liga v hokejbale 3x3)

sezóna 2024/2025

 

Liga sa riadi podľa pravidiel SDHF až na výnimky: Hrá sa systémom 3+1 s oficiálne schválenou loptou na príslušnú sezónu, na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 

 

 1. Víťaz SEL sa stane majstrom Slovenskej republiky v malom hokejbale, v kategórii seniorov hracím systémom 3+1.

 

 

 2. Záväznú prihlášku do SEL  je každé družstvo povinné zaslať

    mailom na adresu komisára ligy najneskôr do 28. 7. 2024.

 

 

 3. Kluby predložia riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) súpisku družstva v elektronickej podobe

     najneskôr do 21. 8. 2024 na adresu vedenia ligy – vzor obdrží vedúci mužstva mailom po          uzatvorení prihlášok

     Na registračnej súpiske musí byť najmenej 12 hráčov vrátane 1 brankára.

Klub je povinný nahlásiť svoje domáce ihrisko iba na území Slovenskej Republiky.

 

 4. Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr  48 hodín pred prvým zápasom, v ktorom nastúpia, vrátane uhradenia štartovného 20,-EUR na hráča bez rozdielu.

   

   

 5. Termíny SEL sú stanovené nasledovne:

 

  1. 8. 2024   – začiatok sezóny 2024/25

15. 9. 2024   – začiatok základnej časti  2024/25 

26. 4. 2025   -- koniec základnej časti  2024/25 

27. 4. 2025   -- začiatok play off  2024/25 

14 6. 2025   -- maximálne koniec play off 2024/25 

14. 6. 2025   – koniec sezóny 2024/25 

 

 6. Rozlosovanie SEL 2024/2025  bude verejné a vysielané naživo1.9.2024 o 20:00

 

 7.  Štartovné20,-EUR na jednoho hráča bez rozdielu

                         

 

Štartovné za základnú súpisku je potrebné uhradiť do 21.8.2024 na účet SEL, alebo do pokladne vedúcemu ligy SEL.

 

 

8. Hrací čas – 2x15 min. čistý čas. Prestávka je 5 min. Výmena strán je povinná. V prípade nerozhodného stavu nasledujú 3 samostatné nájazdy.

 

9. Tresty – 1min.,  3 min., 3OT

 

10. Play offna 2 víťazné zápasy

po 5 samostatných nájazdoch v prípade nerozhodného stavu

po 1 samostatnom nájazde, až do rozhodnutia

 

V sezóne 2024/25 sa bude play off hrať podľa predstavenej štruktúry na predsezónnom oslavnom zahájení dňa 1.9.2024

                 

11. Hodnotenie: víťaz: 3body, porazený 0bodov,  remíza 1bod pre obe mužstvá, víťaz po nájazdoch +1bod navyše

 

 

     Kontumačný výsledok: 3 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva

     v platnosti.

     O kontumácii rozhodujeŠTK SEL

DK SEL

VV SEL

 

Dve kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

 

 

 

12. Určenie poradia družstiev v základnej časti

           

Poradie počas súťaže

                        –    počet bodov

rozdiel gólov (skóre)
väčší počet strelených gólov

       

                   Poradie po skončení základnej časti

celkový počet bodov
body zo vzájomných zápasov
rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
rozdiel gólov zo všetkých zápasov
väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
rozhodujúci zápas na neutrálnom ihrisku
žreb

   

 

13. Rozhodcovia

     

       Rozhodcovia rozdelení podľa rozhodcovského kódexu SEL. Ohodnotenie je 35,-EUR na zápas. Základnú časť je nasadenie 1/zápas, play-off je nasadenie 2/zápas.

Rozhodcovia sa stávajú súčasťou Cechu Rozhodcov WBDHF.

14. V súťaži má každé mužstvo povolené neobmedzený počet striedavých štartov. Hráč môže prestúpiť počas sezóny dvakrát a to výhradne do skončenia prestupového obdobia. Inak nie su v lige žiadne vekové, ligové, či iné obmedzenia. Osoba musí byť svojprávna a mať OP pri registrácii.

 

 

15. disciplinárnu komisiu v SEL budú zastávať členovia DK SEL a člen SDHF.

 

16. domáce mužstvo je povinné odlíšiť sa farbou dresov hosťom.

 

17. domáce mužstvo je povinné zabezpečiť na zápas zápis o stretnutí a časomerača – pokiaľ liga neurčí inak.

 

18. každé mužstvo má povolené 2x odložiť zápas bez súhlasu súpera vždy do piatka 20:00 hod

 

19. po tomto termíne je možný odklad len so súhlasom súpera.

 

20. zápas nie je možné odložiť menej ako 24 hodín pred zápasom pokiaľ nenastali mimoriadne udalosti. Súperovi v tomto prípade mužstvo, ktoré nenastúpi nahradí výdavky vo výške 50 eur ak si o to požiada do 48 hodín po termíne kontumovaného zápasu.

 

21. súťaž bude prihlásená pod SDHF a WBDHF a bude členom združenia líg EL.

22. Vyššie tresty

 

2x vyšší trest – pokuta 5 eur.

4x vyšší trest – stop na 2 zápasy, pokuta 10 eur.

6x vyšší trest – pokuta 15 eur.

8x vyšší trest – stop na 4 zápasy, pokuta 20 eur.

10 x vyšší trest – hráč v sezóne končí.

Vyššie tresty si môže liga upraviť.

 

23. Komisárom ligy SEL je Simona Dzugasová – mail:slovenskaeliteliga@gmail.com
24. Zvyšné informácie sa dozviete 29.7.2024